Upoznavanje za uspešne muškarce i lepe devojke - Lepotica i Zver

2 ​detalja iz života Lepotice kojima Zverka pridaje važnost

Moćan muškarac traži mladu damu sa kojom će moći da vlada svetom. Bogati ljudi koji su sami stekli svoj novac i sami su zaslužni za ostvareni uspeh spadaju u red inteligentnih i snažnih ljudi koji znaju šta žele, i traže takve osobe koje bi ih uz stopu mogle pratiti na svakom izazovu. Kakvi detalji iz života jedne atraktivne mlade dame mogu biti od značaja za Zver koja traži osobu sa kojom će podeliti intimne trenutke, trenutke radosti ali i brige i planove za budućnost?

Rešavanje problema i nepredviđene situacije

Uspešan i čovek od ugleda će najverovatnije želeti da zna kako reaguje Lepotica u određenim situacijama. On zna prirodu svog posla, promenjivost novca i uspeha, odricanje koje donosi posao i svestan je da je svaki dan pun rizika i da njegova imovina zahteva svakodnevni trud. Muškarac Zver želi da zna da li je njegova potencijalna odabranica sklona racionalizaciji u problematičnim situacijama ili panici. Ono što uspešan muškarac koji je gladan poslovnog uspeha može pitati mladu ženu sa kojom planira emotivnu vezu jeste kakve su bile najteže situacije u njenom životu i kako se ona nosila sa njima. Žene koje u kritičnim i neočekivanim situacijama reaguju loše, paniče i nisu u stanju da racionalno razmišljaju prave još veći problem. Uspešan i imućan muškarac koji je profesionalno ostvaren ali, još važnije, Zveri koje su u usponu, žele pored sebe staloženu osobu koja će mu pomoći da problem reši što brže i bezbolnije.

Izbori u životu

Izbori koje pravimo su osnovna gradivna jedinica našeg života. Svaki izbor, čak i onaj loš, može nas mnogo čemu naučiti. Zver bi volela da zna neke od izbora koje je Lepotica napravila a bitno su promenili tok njenog života jer bi mu to otkrilo dosta o njenom načinu rezonovanja, razmišljanja i njene poglede na svet. Izbori kao što su odabir između karijere i porodice mogu biti od velikog značaja za uglednog i poslovnog muškarca koji traži saputnicu za čitav život. Mlade dame koje možda nisu imale prilike da donose važne odluke mogu muškarcu sa kojim komuniciraju dati svoje viđenje tuđih izbora ili naći drugi način da izraze svoje stanovište.

Izbori su bitni jer određuju ko smo i šta želimo u životu, a ovo je od velikog značaja za moćnu Zver koja traži mladu, atraktivnu i pametnu damu koja će mu biti potpora u životu.