Upoznavanje za uspešne muškarce i lepe devojke - Lepotica i Zver

3 razlike između muške i ženske seksualne želje

Kada uđemo u temu libida i želje za seksom, pojavljuju se brojne stereotipne kategorije. Ali, šta tačno karakteriše seksualnu želju? Koje su razlike između muške i ženske seksualne želje? Istraživanja i puko objektivno posmatranje i iskustva, govore nam da postoje primetne razlike u seksualnoj želji kod muškaraca i žena. Ali, zašto je ovo tako? Koje su to razlike između muške i ženske seksualne želje? Zbog čega se muška i ženska seksualna želja razlikuju? Saznajte više u nastavku.

Šta je seksualna želja?

Seksualna želja je ljudski impuls za traženjem kontakta i seksualnom interakcijom sa drugom osobom. U seksualnu želju je uključeno nekoliko faktora - biološki, psihološki, socijalni, kulturni i relacioni, a ona se može se izazvati spoljašnjom stimulacijom, na primer, kada se partner obuče na posebno atraktivan način ili unutrašnjom stimulacijom, odnosno faktorima povezanim sa čovekovim mislima ili biološkim faktorima. Kada govorimo o muškoj i ženskoj seksualnoj želji, mislimo na razlike u seksualnoj želji između ova dva pola. Pol se može definisati na sledeći način: „Društveno izgrađeni atributi, uloge, aktivnosti, odgovornosti i potrebe, uglavnom povezani sa pripadnošću ženskom ili muškom polu, u određenim društvima i zajednicama i u određeno vreme “.

muska zenska seksualna zelja

Razlike između muške i ženske seksualne želje

Polne razlike postaju vidljive u našem svakodnevnom životu, pa tako i pri formiranje seksualne želje. U stvari, muška seksualna želja često sadrži manje „slojeva“ od ženske želje, a neretko postoji i popularno mišljenje da muškarci imaju mnogo snažniju, češću i izraženiju seksualnu želju od žena. Stoga, objasnićemo 3 glavne razlike između muške i ženske seksualne želje, na opštem nivou. Međutim, u mnogim slučajevima ove generalizacije ne mogu da ograniče određene pojedinačne razlike.

Starost

Ukoliko govorimo o seksualnoj želji kod muškaraca, možemo reći da ona počinje da se javlja u pubertetu, ponekad povezana sa poznatim „mokrim snovima“. Čini se da ona kod muškaraca ostaje visoka do oko 50. godine života. U tom trenutku počinje da opada, praćena, u nekim slučajevima, i padom libida. Međutim, ženska seksualna želja često se budi nešto kasnije nego kod muškaraca. Takođe, u zavisnosti od iskustva, period polne zrelosti žena je oko 35 godina i može se smanjiti ili povećati dolaskom menopauze. U mnogim slučajevima je seksualna želja osobe snažno povezana sa opštim zdravljem osobe. Drugim rečima, svoju seksualnu želju možemo poboljšati unapređenjem našeg opšteg zdravlja, uključujući, naravno, i mentalno zdravlje.

Uzbuđenje

Seksualno uzbuđenje, kao deo seksualne želje koji je pokreće, razlikuje se kod svakog pola. Istraživanja sugerišu da žene uglavnom više postanu seksualno uzbuđene zbog konteksta, dok su muškarci više uzbuđeni zbog vizuelnog i drugog sadržaja. Na primer, žene su često svesnije emotivne veze, koja im je pokretač seksualne želje, dok muškarci ređe osećaju potrebu da emotivna konekcija postoji, da bi osetili seksualnu želju. Štaviše, za mnoge muškarce, seksualna želja i seskualno zadovoljstvo bili bi način stvaranja emotivne veze, a ne posledica toga. Međutim, muškarci imaju više preferencija. Činjenica koja ovo može objasniti jeste da oni možda više razmišljaju o seksu nego žene. Zbog ovoga, na neki način, muškarci mogu imati jasnije ideje o tome šta žele, a šta ne, kada je u pitanju seksualni partner i seksualni život.

Psihološki faktori

Na psihološke faktore koji utiču na žensku i mušku seksualnu želju može uticati obrazovanje, kultura, društvo, pa čak i religija. Sve ovo utiče na ljudske misli, pa i na samu seksualnu želju ljudi. Stručnjaci su istakli da muškarci mogu da odvoje seks od emocija, što vas verovatno ne iznenađuje. Stoga, muškarci bi mogli iskusiti seksualnu želju u heterogenim emotivnim stanjima. S druge strane, mnoga istraživanja podržavaju činjenicu da su muškarci više uzbuđeni sadržajem, a žene kontekstom, kao što smo već pomenuli. Međutim, neke druge studije sugerišu da može doći do zabune u vezi sa zaključcima nekoliko takvih studija. Smatraju da se istraživači nisu bavili interakcijom između izmerene seksualne želje i raznolikosti predstavljenih stimulansa i tehnika merenja. Takođe, razlike između muške i ženske seksualne želje koje prave psihološki faktori, jeste socijalni pritisak koji žene često doživljavaju i povezuju sa seksualnim aktivnostima, što direktno utiče i na žensku seksualnu želju. Stoga, smatra se da je jedn od razloga zbog kojeg muškarci često imaju veću seksualnu želju od žena, jeste činjenica da se osećaju seksualno slobodnije od njih, zbog kulturoloških, društvenih i drugih psiholoških faktora, koji prave razliku između polova.

Istraživanje razlika između muške i ženske seksualne želje

Razlike između muške i ženske seksualne želje su tema koja se neprestano razvija. Nauka i dalje nema konačan odgovor. Za sada se čini da bi seksualna motivacija, percepcija očekivanja rodnih uloga i seksualni stavovi objasnili zašto vidimo razliku između muške i ženske seksualne želje. Međutim, ne možemo a da ne pomenemo i posebne slučajeve. Na primer, žene sa izrazito velikom seksualnom željom. Istraživanje seksualne želje kod žena često naglašava odnos koji imaju sa partnerom i kontekst. Ipak, ovo se može razlikovati od žene do žene. Žene sa velikom seksualnom željom imaju veći broj seksualnih impulsa, učestvuju u više seksualnih komunikacija i imaju češće i razrađenije misli i maštanja o seksu. Pored toga, sebe smatraju seksualno avanturističkima i sa visokim libidom. Može biti da ova razlika u seksualnoj želji postoji i konkretno među ženama zbog socijalnih i kulturnih aspekata koji ograničavaju izražavanje ženske seksualnosti. U stvari, žene sa velikom seksualnom željom često osećaju da ih društvo gleda negativno i zabrinute su zbog toga šta drugi mogu misliti o karakteristikama njihove snažne seksualne želje.