Upoznavanje za uspešne muškarce i lepe devojke - Lepotica i Zver

Koliko su samci zadovoljni svojim "singl" životom?

Da li su samci zaista srećni? Da li se njihov nivo sreće vremenom menja? Ako su srećni, šta je izvor njihovih pozitivnih osećanja — da li je to zadovoljstvo time što su sami, bez partnera ili je to zadovoljstvo životom uopšte? Ovo su samo neka od pitanja na koja su nedavno istraživanja pokušala da odgovore. Ukoliko ste sami i žudite za time da što pre pronađete svog životnog saputnika, nastavite da čitate – možda se iznenadite onime što otkijete.

Najnovije istraživanje samaca i njihovog života

Uzorak studije koja je prošle godine pokušala da odgovori na ova večna pitanja i dileme sastojao se od čak 3.439 učesnika (u deset faza), raspona starosne dobi od 14 do 39 godina. Velika većina samaca u istraživanju se nikada nije venčavalo, 5% se rastalo ili razvelo, a 0,2% je udovčeno. Uzorak je takođe uključivao i učesnike koji u početku nisu bili samci (tj. u Fazi 1), ali su kasnije postali samci, kroz druge faze. Većina ovih osoba je tokom prvog talasa bila u „romantičnim vezama bez vanbračne zajednice“. Studija je koristila dve mere da ispita povezanost između samačkog života i sreće, odnosno zadovoljsva životom:

  • Zadovoljstvo „singl“ životom (bez partnera): „Koliko ste zadovoljni svojom situacijom kao samcem?“
  • Opšte zadovoljstvo životom: „Sve u svemu, koliko ste uopšteno trenutno zadovoljni svojim životom?“

Na ovaj način, došlo se do nekih veoma interesantnih otkrića. Nastavite da čitate.

samci singl život

Povezanost između zadovoljstva samačkim životom i opšteg životnog zadovoljstva

Rezultati ove studije su pokazali „pozitivnu dvosmernu povezanost između zadovoljstva samačkim životom i životnog zadovoljstva“, a naročito da je:

  • Veće zadovoljstvo samačkim životom predviđalo veće opšte životno zadovoljstvo godinu dana kasnije
  • Veće zadovoljstvo životom predviđalo veće zadovoljstvo samačkim životom godinu dana kasnije

Generalno, zadovoljstvo životom je snažnije predviđalo buduće zadovoljstvo samačkim životom, nego suprotno. Konkretno, uticaj je bio tri puta veći u prvom slučaju. Drugim rečima, u većini slučajeva, biti srećan u celini bilo je povezano sa većim zadovoljstvom i srećom usled samačkog života, dok je samo u nekim slučajevima, biti „srećan samac“ bilo povezano sa „biti srećniji u celini“. Drugo važno otkriće je bilo da nisu svi samci nisu podjednako zadovoljni svojim životom. Obično su oni koji su manje zadovoljni svojim samačkim životom i samostalnošću bili muškarci, ljudi sa višim stepenom obrazovanja, lošijeg zdravlja i manje zadovoljni životom uopšte. Iako su samci uglavnom bili zadovoljni i time što su sami i svojim životom generalno, analiza podataka je pokazala da su obe vrste zadovoljstva tokom godina opadale.

Zašto?

Prvo razmotrite pad opšteg zadovoljstva životom. Možda su samci koji su bili opšte zadovoljni svojim životom, u poređenju sa onima koji su bili nezadovoljni, bili skloniji sklapanju partnerskih odnosa, što je vremenom dovelo do smanjenog zadovoljstva životom. Što se tiče pada zadovoljstva samačkim životom, nema jednostavnog objašnjenja. Ali, važno je napomenuti da zadovoljstvo koje dolazi sa romantičnom vezom i bračna sreća često takođe opadaju kako godine prolaze.

Zašto su samci (ne) zadovoljni svojim samačkim životom?

Kao što je navedeno, podaci izvučeni iz studije sugerišu da su samci srećniji i zadovoljniji svojim životima nego što se obično veruje. Ali, zar ne postoje opravdani razlozi za očekivanje toga da samci budu nesrećni i nezadovoljni? Na kraju krajeva, zar partnerski odnosi nisu važni za našu dobrobit i mentalno zdravlje, dok je usamljenost povezana sa mentalnim i fizičkim posledicama?

Iako je istina da svi imamo potrebu za bliskošću, podrškom i društvom, romantične veze nisu jedini način da se zadovolje naše potrebe pripadnosti. I to je ono što su dosadašnja istraživanja pokazala. Na primer, u poređenju sa zauzetim pojedincima, samci su skloniji da se okrenu za podršku svojim prijateljima, komšijama, roditeljima i braćama ili sestrama. U ovom istraživanju, pispostavilo (posebno za pojedince koji su „ulazili i izlazili iz veza“) da su njihovi „odnosi sa prijateljima i porodicom predviđali njihovo zadovoljstvo životom, dok njihovo zadovoljstvo samačkim životom nije“. A, za one koji su većinu vremena bili sami, „njihovi drugi odnosi su predviđali zadovoljstvo životom u sličnoj meri kao i zadovoljstvo samačkim životom“.

Samački život, sreća i zadovoljstvo - u čemu je ključ?

Otkrića ove studije osporavaju uobičajene pretpostavke o samcima - pojedincima koji nisu u romantičnoj vezi: da su oni nesrećni i nezadovoljni, jer su usamljeni. Kako je pokazala ova recenzirana studija, samci su u proseku „podjednako zadovoljni i svojim životom generalno i svojim samačkim životom“ Dakle, srećni samci postoje. I to u velikom broju. Nivo zadovoljstva samačkim životom zavisi od niza faktora. Važno je zapamtiti da samci nisu homogena grupa.

Na primer, neki nikada nisu imali romantičnog partnera, drugi su ranije bili u romantičnoj vezi, ali za razliku od trećih, nikad u braku. Pored toga, postoji i velika razlika između ličnog izbora da budete samac, neuspeha da pronađete odgovarajućeg partnera i samaca čiji je „singl“ status posledica razvoda ili smrti partnera. Ukratko, samo saznanje da je neko samac ne govori nam šta za njega zapravo znači biti samac, odnosno koliko će to uticati na njegovo zadovoljstvo svojim životom i kako će ispunjavati svoje potrebe zajedništva, podrške i bliskosti. Osoba koja ima sjajan krug prijatelja, hobije i podršku porodice sigurno će biti zadovoljniji životom i srećniji u svom samačkom životu, nego neko ko je usamljen, bio samac ili ne.