Upoznavanje za uspešne muškarce i lepe devojke - Lepotica i Zver

Šta je seksualna inteligencija i da li je imate?

Kao što verovatno znate, postoji više oblika i vrsta inteligencije. Ona može biti logička, lingvistička, muzička, socijalna, emotivna i između ostalog i seksualna. Da, dobro ste čuli. Seksualni život, bez seksualne inteligencije, može biti sasvim zadovoljavajući, ali njegovi benefiti svodiće se samo na tehnički dobar seksualni performans i podmirivanja same ljudske seksualne potrebe. Neki bi ga takvog nazvali i – prosečan. Kada se pomene reč „inteligencija“, obično prvo pomislimo na pamet i mozak, a isključujemo njenu povezanost sa emocijama, a još manje sa seksom. Međutim, zaboravljamo da je jedan od najvažnijih oblika inteligencije upravo seksualna inteligencija, a još manje znamo o tome šta ona sve podrazumeva i obuhvata. Šta je seksualna inteligencija i da li je imate? Da li znate da je aktivirate i primenite? Saznajte u nastavku.

seksualna inteligencija

Šta je seksualna inteligencija?

Biti seksualno inteligentan i živeti zadovoljavajuć i istinski ispunjen seksualni život ne zavisi samo od aspekata poput fizičkog izgleda ili izvanrednih veština zavođenja. Svi mi imamo mogućnosti da razvijemo sposobnosti koje su potrebne za potpuno i predano uživanje u jednom potpunom i ispunjenom seksualnom životu. Bilo to svesno ili nesvesno, veliki deo našeg života vrti se upravo oko seksa i toga da steknemo emotivnu, intimnu i fizičku stabilnost, bliskost, slobodu i ispunjenost u ovom polju.

Međutim, postoje mnogi slučajevi u kojima seksualnost može podrazumevati i frustraciju i nezadovoljstvo. Kad dolazi do ovoga? Upravo onda kada naša seksualnost ne obuhvata i seksualnu inteligenciju. Većina ljudi polazi od uverenja da je seks samo nagon, potreba koja se odvija instinktivno, kao i da je seks ustaljen i „programiran“, te da o njemu nije potrebno mnogo razmišljati, već samo uživati u telesnom zadovoljstvu koje on pruža. Kada je u pitanju seksualna inteligencija, većina ljudi ili nikada nije čulo za nju ili smatra da je to izmišljen, veštački pojam, još jedan pokušaj psihologije da se uvuče i u naše postelje. Međutim, seksualna inteligencija je i te kako realna, a ujedno može da pomogne ljudima da više uživaju u svojoj seksualnosti, ukoliko je iskoriste. On nas podseća da zavirimo dalje od fizičkog, dalje od proste telesne razmene dvoje ljudi i damo značaj tome da se tokom seksa dajemo jedni drugima i duhovno i emotivno. Seks je skup bliskosti, sloge, emocija i poverenja, a ne samo puka biološka, fizička potreba. Razumevanje ovih stvari i korišćenje ovog znanja u svoju korist, je ono što je zapravo seksualna inteligencija i što govori o tome da li je imate.

Šta obuhvata seksualnu inteligenciju?

Želja i potreba za seksom, kao prirodan nagon za produžavanjem vrste, je ono što nam je svima urođeno. S druge strane, seksualna inteligencija nije i ona predstavlja nešto sasvim drugo. Seksualna inteligencija je pokušaj da se ovaj instinkt „pripitomi“, da se kontroliše i iskoristi do svog maksimuma. Seksualna inteligencija, stoga, nije nešto sa čime se rodimo, već se razvija sa godinama, kako kroz iskustvo, tako i kroz konstantan trud na tome da bolje upoznamo sebe u seksualnom smislu, svoje preferencije, želje, potrebe, kao i seksualne navike našeg partnera. Iako skoro svi ljudi na planeti upražnjavaju seks, odnosno imaju seksualne odnose redovno ili ponekad, ovu potrebu ljudi ispunjavaju na vrlo različite načine. Neki vode ljubav agresivno, neki romantično i polako, dok neki imaju sadistički i mazohistički pogled na seks, uz mnoge fetiše. Neki praktikuju predigru i seksualna pomagala, drugi ne. Nekima seks traje 5 minuta, drugima 5 sati. U svakom slučaju, opcija i mogućnosti je zaista mnogo. Šta bi onda, od svega toga, moglo da predstavlja seksualnu inteligenciju, odnosno seksualno inteligentan pristup seksu? Seksualna inteligencija podrazumeva i obuhvata aktivno bavljenje i rad na svom seksualnom životu, ne samo u fizičkom, već i psihološkom smislu, osluškivati svoje potrebe i svoje telo, komunicirati sa sobom, znati šta vašem telu kada i kako prija, kao i na koji način ono ima potrebu da bude zadovoljeno. Seksualna inteligencija se takođe ogleda u sposobnosti da na civilizovan način kanališemo svoje potrebe, imamo kontrolu nad njima, imamo razvijenu empatiju i razumevanje u seksualnom pogledu drugih ljudi, znati da naslutimo šta nekome prija ili ne tokom seksa, otvoreno komuniciramo o svojim seksualnim potrebama sa partnerom, kao i o onome što nam ne prija ili šta ne želimo da praktikujemo u seksu. Stoga, seksualna inteligencija obuhvata sve psihološke, mentalne, verbalne i emotivne aspekte seksa.

Da li ste seksualno inteligentni?

Odsustvo seksualne inteligencije

Osoba koja nije seksualno inteligentna, odnosno osoba koja ne radi na buđenju, razvijanju i unapređivanju svoje seksualne inteligencije, može da ima mnoge negativne posledice toga. Bez seksualne inteligencije možemo imati neadekvatan ili iskrivljen pogled na to ko šta zaslužuje u seksualnom smislu, kakve partnere biramo, na koji način vršimo seksualnu selekciju partnera, kako treba da se ophodimo seksualno prema drugim ljudima, kao i kako smatramo da drugi ljudi seksualno treba da se ophode prema nama samima, kao i to kako u celosti i srži pojmimo i doživljavamo seks. Takođe, može doći do nesporazuma ili nezadovoljavajućeg seksualnog života, jer manjak seksualne inteligencije takođe znači i manjak komunikacije sa partnerima, kada je u pitanju seksualni život. Ljudi koji nisu seksualno inteligenti verovatno će se zadovoljiti prosečnim seksualnim iskustvom, bez znanja i svesti da ono može biti mnogo bolje, kada bi samo razvili seksualnu inteligenciju. Kao što smo pomenuli u samom uvodu, seks bez seksualne inteligencije može biti dobar i zadovoljavajuć, ali samo u pogledu tehničke izvedbe i podmirivanja osnovnih seksualnih potreba. U svakom drugom, seks bez ove vrste inteligencije je puko telesno zadovoljstvo, odnosno seks bez emocija, dubine i duše.

Seksualno inteligentni ljudi

S druge strane, seksualno inteligentne osobe otvorene su za istraživanje sopstvene seksualnosti, znaju šta im prija, šta žele i šta vole kada je u pitanju seks, a šta ne, umeju da komuniciraju o svojim seksualnim preferencijama i potrebama, kao i da ih kontrolišu i upravljaju njima. Takođe, seksualno inteligentni ljudi vode računa o potrebama svog partnera podjednako koliko i svojim, i uvek se trude da se seksualna energija razmenjuje na obostrano zadovoljstvo. Dakle, bez seksualne i emotivne empatije prema partneru i bez introspekcije i samo-refleksije sopstvenih seksualnih potreba i postupaka, nema ni seksualne inteligencije. Poverenje i dobra komunikacija su takođe stubovi seksualne inteligencije u vezi. Bitan element koji je potreban za pristup seksualnoj inteligenciji i koji je odlika seksualno inteligentnih ljudi, uključuje pre svega sposobnost povezivanja sa drugima na dubljem nivou od telesnog.

Kako razviti seksualnu inteligenciju?

Najvažniji organ seksualne inteligencije je, iako na prvi pogled sve vuče na suprotno, zapravo - mozak. Iz tog razloga, važno je da budemo kreativni, da se odmaknemo od nametnutih ili preterano tradicionalnih kalupa i seksualnih modela ponašanja, te ogolimo svoje emocije koliko i telo, kako bismo uživali u svim benefitima seksa, uz prisustvo seksualne inteligencije. Treba takođe da poradimo i na svojoj iskrenosti i komunikaciji kada su u pitanju seks i svi njegovi aspekti, kako sa sobom lično i nasamo, tako i sa svojim seksualnim partnerom. Kao i na svakom aspektu naše ličnosti, da bismo postali seksualno inteligentni, na ovoj vrsti inteligencije se mora raditi i ona se mora negovati i hraniti. Bez seksualne inteligencije, sam čin seksa bi bio isprazan. Ne nužno loš, ali neartikulisan i nedovoljno dubok i ispunajvajuć, jer u seksu bez seksualne inteligencije nisu stvoreni uslovi za emotivno zbližavanje i intimu, a to je upravo ono što dovodi do apsolutnog osećanja seksualnog jedinjenja, slobode, užitka i zadovoljstva koje seks može da pruži.