Upoznavanje za uspešne muškarce i lepe devojke - Lepotica i Zver

Luciferov efekat

Da li ste se ikada zapitali, šta tera dobre ljude da rade loše stvari? Šta može moralne ljudi navesti da postupaju nemoralno? Gde je granica koja razdvaja dobro od zla i ko je u opasnosti da je pređe? Poznati psiholog Filip Zimbardo ima odgovore na ova pitanja, a Luciferov efekat, kako je nazvao ovaj fenomen, objašnjava da smo zapravo svi mi, kao ljudska bića, podložni mamcu „tamne strane“. On je na osnovu istraživanja koje je sproveo sa ciljem ispitivanjem ponašanja običnih ljudi u scenariu zatvorskog života, zaključio da dobri ljudi mogu da postanu loši, pod uticajem određene situacije, a ne samo kao odraz ličnih osobina. Šta je luciferov efekat i kada dobri ljudi postanu zli? Da li bi to moglo i vama da se dogodi? Odgovore pronađite u nastavku.

luciferov efekat

Šta je luciferov efekat?

Luciferov efekat se odnosi na pojam da i uobičajeno dobri, moralni i normalni ljudi, mogu da postanu „zli“ ili „loši“ u određenim situacijama. Prvi uzročnik takozvanog Luciferovog efekta je deindividualizacija. Drugim rečima, ovo je naziv za potencijalnu situaciju unutar koje osoba gubi svoja jedinstvena svojstva, osobine i prethodno usvojene norme, kada se nađe u grupnoj situaciji. Njeno ponašanje više nije pod uticajem sopstvenih izbora, već zahteva grupe i zahteva koje nameću date okolnosti. Osim toga, čovek može da se promeni i pod pritiskom određenih uloga koje su mu dodeljene. To se u prihologiji naziva Luciferov efekat i označava drastičnu promenu ljudske ličnosti – na gore. Odnosi se konkretno na situaciju u kojoj se inače „dobri ljudi“ počnu ponašati devijantno, nasilno ili destruktivno, jer ne mogu da se odupru zahtevima i pritisku datih okolnosti ili grupe ljudi.

Kako je otkriver luciferov efekat?

Oslanjajući se na primere iz istorije, kao i na sopstveno istraživanje, psiholog Zimbardo, tvorac termina Luciferov efekat, detaljno opisuje kako situacione snage i dinamika grupe mogu zajednički delovati na stvaranje „čudovišta“ od inače dobrih i moralnih muškaraca i žena. Zimbardo je možda najpoznatiji kao tvorac Stanfordskog zatvorskog eksperimenta, za koji ste možda i čuli. Grupa volontera studenata nasumično je bila podeljena na „stražare“ i „zatvorenike“, a zatim smeštena u lažno zatvorsko okruženje. „Zatvorenici“ su ostajali u zatvoru 24 sata dnevno, dok su „čuvari“ trebali da „rade“ u tročlanim timovima, tokom smena od osam sati, kako bi eksperiment simulirao realno zatvorsko okruženje. Eksperiment je originalno trebao da traje 14 dana, ali je obustavljen nakon samo šest dana zbog agresivnog i nasilnog ponašanja „stražara“ i krajnje nepovoljnih psiholoških reakcija „zatvorenika“, od kojih je pet moralo biti prevremeno pušteno. Ovi obični studenti u vrlo kratkom roku transformisali su se ili u brutalne, sadističke čuvare ili u emotivno slomljene zatvorenike, u zavisnosti od toga koja uloga im je bila dodeljena. Na osnovu ovog eksperimenta, on je dugogodišnji pojam „pokvarene jabuke“ zamenio pojmom „pokvarenog bureta“ - idejom da socijalno okruženje i sistem kontaminiraju, odnosno kvare pojedinca, a ne jedan pojedinac čitavu grupu.

Kada dobri ljudi postanu zli?

Zimbardo se tokom svog eksperimenta i istraživanja Luciferovog efekta fokusirao na ulogu koju svakodnevne situacije igraju u oblikovanju onoga šta i ko smo mi. Formirani smo uobičajenim svakodnevnim interakcijama i poznatim situacijama u koje smo uključeni, uključujući pravila, zakone, politike i pritiske, koji nas oblikuju, ali često i sputavaju. Međutim, test našeg „pravog lica“ se zapravo dešava onda kada smo bačeni u nepoznatu teritoriju, sa potpuno novim granicama ograničenja, socijalnih standarda i normi. Ono o čemu Luciferov efekat govori jeste da dobri ljudi mogu da postanu zli, pod odgovarajućim društvenim okolnostima i ulogama, ukoliko osete preveliku moć ili dehumanizaciju drugih ljudi. Odbrana našeg ega od dehumanizacije uključuje viđenje drugih ljudi kao manje vrednih, kako ne bismo morali toliko razmišljati o njima i / ili se osećati krivima za njihovo zanemarivanje ili zlostavljanje. Luciferov efekat opisuje trenutak i uslove u kojima običan, normalan čovek prvi put pređe granicu između dobra i zla, te dokazuje da su odgovarajuće socijalno okruženje, uloge, pomeranje granica i pravila, trenutak kada dobri ljudi postanu zli. Ukoliko želite da promenite osobu, morate da promenite situaciju. Da biste promenili situaciju, morate da znate gde je snaga u sistemu.

Da li smo mi samo marionete, pod kontrolom struna društva? Da li zaista imamo kontrolu nad sopstvenim normama, uverenjima i postupcima? Ili se ona mogu promeniti u zavisnosti od okoline u kojoj se nalazimo, mogućnostima i ulogama koje su nam nametnute? Ovo su sve intrigantna pitanja koja postavlja čuveni Luciferov efekat. Kada dobri ljudi postanu zli? Prema teoriji Luciferovog efekta, onda kada im se omogući previše moći, slobode i odgovarajući socijalni konstrukt. Veoma zanimljivo, zar ne?